מי צריך משקפיים
ליקויי ראייה נפוצים
מערכת שבירת קרני האור של
העין מורכבת מהקרנית, מנוזלי
הלשכות, מעדשה ומהגוף הזגוגי,
ותפקידה לרכז את קרני האור
על הרשתית. העין כדורית,
ובחלקה הקדמי מצויה הקרנית
- צורתה קמורה והיא שקופה,
ודרכה קרני האור חודרות אל
הרשתית. מאחורי החלק הקדמי
השקוף, הקרנית, נמצאת
הקשתית - איבר צבעה של
העין, אשר במרכזו מצוי האישון.
מאחורי הקשתית נמצאת
). בעין
IOL
העדשה התוך-עינית (
תקינה קרני האור המגיעות
לעין עוברות דרך האישון ודרך
העדשה התוך-עינית, ומתמקדות
בנקודת מרכז הראייה ברשתית.
קרני האור המגיעות בקווים
מקבילים יתמקדו ברשתית.
בקרנית ובעדשה התוך-עינית יש
כוח אופטי הנמדד בדיופטרים,
הממקד את קרני האור במרכז
הראייה ברשתית.
)
Myopia
קוצר ראייה (
קוצר ראייה הוא מצב שבו העין
מתקשה בראיית עצמים רחוקים
ומצליחה לראות עצמים קרובים.
זהו ליקוי בשבירת קרני האור
המתבטא בכך שהאור אינו
מתרכז על הרשתית, אלא
לפניה. הסיבה היא המבנה
האנטומי של העין - אם גלגל
העין ארוך מדי או שקרנית העין
קמורה מדי, הכוח האופטי של
הקרנית או של העדשה התוך-
מדריכים חכמים
SmartBooks
4
68...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,1