5
המדריך למרכיבי משקפיים •
68...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,1