עינית חזק מדי, ולכן קרני האור
המגיעות ממרחק מתמקדות
לפני הרשתית והמשכיהן
מתפזרים על הרשתית. מצב
זה מוביל לקוצר ראייה. התמונה
המתקבלת על הרשתית אינה
ממוקדת, מאחר שלרשתית
מגיעים המשכי הקרניים
המתפזרות. ככל שנקודת
מוקד קרני האור רחוקה יותר
מהרשתית, כך האור המגיע
אליה מפוזר יותר והליקוי חריף
יותר.
הגורמים להתפתחות קוצר
ראייה יכולים להיות תורשתיים,
ואף זוהו גנים היכולים להיות
אחראים לכך. במהלך
ההתפתחות עקב פגמים
גלגל העין מתארך וגורם
לתמונה להתמקד לפני
הרשתית.
תקופת התפתחותו של קוצר
הראייה היא בגילאים 8-21,
והוא אף עלול להחמיר
בגיל ההתבגרות עם גדילת
העין. עם סיום תקופת
ההתבגרות מתייצב אף קוצר
הראייה.
ניתן לתקן את קוצר הראייה
באמצעות עדשות המותקנות
במשקפיים או עדשות מגע.
לעדשות תהיה עוצמה
שלילית "מפזרת", שכן הן
דקות במרכזן ועבות יותר
בקצוות, ומתקנות את עודף
כוחה האופטי של העין כך
שקרני האור מתרכזות בנקודת
מרכז הראייה.
רוחק ראייה
)
Hyperopia
(
רוחק ראייה הוא מצב שבו העין
מתקשה בראיית עצמים קרובים
ומצליחה לראות עצמים רחוקים,
פרט למקרי רוחק ראייה קשים
שבהם מתקשים אף בראיית
עצמים רחוקים.
מדובר בליקוי בשבירת קרני
האור המתבטא בכך שהאור
אינו מתרכז על רשתית, אלא
אחריה. הסיבה היא המבנה
האנטומי של העין - אם
גלגל העין קצר מדי
או קרנית העין שטוחה
מדי. הכוח האופטי של
הקרנית או של העדשה
התוך-עינית חלשים
מדי, ולכן קרני האור
המגיעות ממרחק
מתפזרות על הרשתית
והמשכיהן מתמקדים
אחרי הרשתית. מצב
זה מוביל לרוחק ראייה.
התמונה המתקבלת על
הרשתית אינה ממוקדת,
מאחר שהקרניים
מגיעות לרשתית לפני
התמקדותן ולא מופעל
כושר ההסתגלות
(אקומודציה). ככל
שנקודת מוקד קרני האור
רחוקה יותר מהרשתית, כך
מדריכים חכמים
SmartBooks
6
68...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2,3,4,5,1