האור המגיע אליה ממוקד פחות
והליקוי חריף יותר. רחק הרואי
מתקן לעצמו את הליקוי בחלקו
או במלואו באמצעות כושר
ההסתגלות לקרוב.
הסימנים הבולטים של רוחק
ראייה הם ראייה מטושטשת
לקרוב, ראייה מטושטשת
למרחק אצל מי שסובלים
מרוחק ראייה קשה, התעייפות
ואי-נוחות בראייה ממוקדת
ורצופה למרחק, כאבי ראש בזמן
קריאה, עיניים אדומות וסנוור.
כ-%07 מהילודים הם בעלי רוחק
ראייה פיזיולוגי. בין הגילאים
8 ל-22 תיתכן במרבית המקרים
ירידה בעוצמת רוחק הראייה,
וכמחצית מבעלי ליקוי רוחק
ראייה בילדותם יישארו עם חלק
מהליקוי בבגרותם.
ניתן לתקן את רוחק הראייה
באמצעות עדשות המותקנות
במשקפיים או עדשות מגע.
לעדשה יש עוצמה חיובית
"ממקדת" - היא עבה במרכזה
ודקה יותר בקצוות, ולכן ומתקנת
את חוסר כוחה האופטי של העין
באמצעות מיקוד את קרני האור
בנקודת מרכז הראייה.
)
Astigmatism
צילינדר (
קרנית העין קמורה ובעלת
רדיוס ממוצע של 7.7 מ"מ.
היא ממוקמת בחלקה הקדמי
7
המדריך למרכיבי משקפיים •
68...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,1