של העין ומכסה את הקשתית,
את האישון ואת הלשכה
הקדמית. הקרנית מספקת את
רוב כוחה האופטי של העין.
הקרנית והעדשה אחראיות
לשבירת האור, ולפיכך העדשה
משתתפת במיקוד הדמות.
הקרנית אחראית לשני שלישים
מכלל שבירת האור בעין,
אך השבירה הסופית נעשית
בעדשה. העדשה יכולה לשנות
את קימורה, ואילו קימור הקרנית
קבוע.
אסטיגמציה היא מצב שבו
מבנה הקרנית אינו סדיר וקיים
הפרש ברדיוסי הקימור של
הקרנית, כך שצורתה אליפטית.
בעקבות זאת הקרנית אינה
שוברת את האור במדויק, והאור
האמור להיות ממוקד איננו
נופל בדיוק על נקודת מרכז
הראייה ברשתית ונוצר עיוות
אופטי. משום שהרשתית מעט
מתוחה בגלל הצורה העגלגלה
של העין, מתקבלת עליה תמונה
מעוותת - מתוחה. הדבר דומה
לתמונה שמתקבלת אם אדם
מסתכל דרך עדשה אשר
צורתה דומה יותר לגליל מאשר
לחצי כדור, ומכאן השם הנפוץ
של הבעיה - צילינדר - שפירושו
גליל. האסטיגמציה יכולה
להיגרם גם מאי-סדירות בקימורי
העדשה התוך-עינית.
ניתן לתקן את הליקוי הצילינדרי
באמצעות עדשות המותקנות
במשקפיים או עדשות מגע
בעלות צורה גלילית הפוכה
מדריכים חכמים
SmartBooks
8
68...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,1