לצורתה הגלילית של הקרנית
או של העדשה התוך-עינית, כך
שקרני האור יתמקדו בנקודת
מרכז הראייה.
‏)
Presbyopia
זוקן ראייה (
זוקן ראייה הוא ליקוי המתבטא
בירידה ביכולת העין להתמקד
בעצמים הנמצאים בקרבתה
(אקומודציה). ליקוי זה נגרם
במהלך הטבעי של ההזדקנות,
בדומה להופעת שיער שיבה
וקמטים בעור. בני אדם בגילאי
04-54 מפגינים קושי ראשוני
בראייה מקרוב, שכן היכולת
להתמקד בעצמים קרובים
פוחתת עם עליית הגיל: בגיל
הילדות יש יכולת התמקדות
בעוצמה של 02 דיופטר, כלומר
אפשר להתמקד בעצם המונח
במרחק 5 ס"מ מן העין; בגיל 52
יש יכולת התמקדות של כ-01
דיופטר, כלומר יכולת להתמקד
בעצם המונח במרחק 01 ס"מ מן
העין; והתהליך מסתיים ב-5.0-1
דיופטר, עוצמת התמקדות
שמגיעים אליה בערך בגיל 06,
אז אפשר להתמקד בעצם
המונח במרחק מטר אחד עד
שניים מן העין. ברוב מקרי זוקן
הראייה חדות הראייה לרחוק לא
נפגעת. המנגנון הגורם לזוקן
ראייה עדיין לא ידוע בוודאות,
אך ככל הנראה מדובר באיבוד
גמישותה של עדשת העין כגורם
עיקרי, אף שקיימים מחקרים
שמהם עולים שינויים בקימור
העדשה עקב גדילתה ואובדן
כוח השרירים הריסיים כגורמים
נוספים.
הסימנים הראשונים הם קושי
בקריאת אותיות קטנות, במיוחד
בתאורה חלשה, עייפות בעיניים
לאחר קריאה ממושכת וטשטוש
בראייה, בפרט טשטוש רגעי
בראייה בעת מעבר ממבט
בעצם מרוחק למבט בעצם
קרוב. רבים מאלה הסובלים
מזוקן ראייה יתלוננו על שידיהם
הפכו להיות "קצרות" מכדי
להחזיק את החומר הנקרא
באופן הנוח להם.
9
המדריך למרכיבי משקפיים •
68...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,1